Biểu giá khám và điều trị

1/ Giá khám:

  • Người lớn: 150.000 đồng/lượt khám
  • Trẻ em: 100.000 đồng/lượt khám
  • Soi da chuẩn đoán: 50.000/lượt

2/  Xét nghiệm: Chúng tôi sẽ thực hiện các xét nghiệm gan, thận nước tiểu, máu và xét nghiệm tổng quát nhằm củng cố chẩn đoán đánh giá bệnh lý và sức khỏe của người bệnh. Tùy các xét nghiệm tổng quát và chuyên sâu bao gồm cả đọc kết quả, chẩn đoán tối ưu do các bác sĩ có kinh nghiệm thông qua hội chẩn liên khoa lâm sàng và cận lâm sàng thực hiện.

Hộp thư đóng góp ý kiến: Trong quá trình khám và điều trị tại phòng khám chúng tôi mong quý vị cho biết ý kiến đóng góp. Chúng tôi sẽ tiếp thu nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho quý vị. Thư và ý kiến xin gửi tới địa chỉ email: leminhtholong@yahoo.com.vn