Điều trị các loại mụn

Điều trị các loại mụn

Bệnh mụn ( acne )

Mụn trứng cá (acne vulgaris) là một bệnh khá phổ biến chiếm tỷ lệ 20% bệnh nhân…